Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Unesco-asioiden käsittely Suomessa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Suomi ja UNESCO : UNESCO-asioiden käsittely Suomessa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

UNESCO-asioiden käsittely Suomessa

Credits : © UNESCO/Ignacio Marin
Sls Puustinen ja Unescon pääjohtaja Bokova
Suurlähettiläs Pekka Puustinen ja Unescon pääjohtaja Irina Bokova

Suomen UNESCO-politiikan toimeenpanosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka kanssa ulkoasiainministeriö on tiiviissä yhteistyössä erityisesti horisontaalisissa, ulkopoliittisia ja YK-järjestelmään liittyviä näkökohtia sisältävissä kysymyksissä. Suomen UNESCO -politiikan tavoitteet kytkeytyvät hallitusohjelmaan (ml. laajaan turvallisuuteen), Suomen UNESCO-järjestölinjaukseen 2010-2012, YK -strategiaan, monenkeskiseen linjaukseen ja kehityspoliittiseen ohjelmaan. Tavoitteet rakentuvat multilateraalisen järjestelmän vahvistamiseen ja YK:n toimintakyvyn parantamiseen ja erityisesti UNESCOn toimialalla oleviin tehtäviin tässä kokonaisuudessa.

Kuvaaja Laura Kotila/VNK
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Suomi tukee UNESCOa jäsenmaksuosuuden lisäksi erilaisilla vapaaehtoisilla tukimaksuilla. Suomen jäsenmaksuosuus vuodelle 2013 on noin 1,5 miljoonaa euroa. Maksu suoritetaan opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut UNESCOn maailmanperintörahastoa, kulttuuridiversiteettisopimuksen rahastoa ja anti-doping – sopimuksen rahastoa.

Suomi tukee Unescoa lisäksi vapaaehtoisin tukimaksuin ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista.

© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot